Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 33 od 3.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 33 od 3.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • STRATEGIJA razvoja mreža nove generacije do 2023. godine

Podelite: