Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 33 od 1.4.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 33 od 1.4.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa pomoći registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu na poplavljenim područjima za otklanjanje posledica poplava na i u poljoprivrednom zemljištu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za voćarstvo, Čačak
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnik” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za bezbednost saobraćaja za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli viška prihoda nad rashodima po Završnom računu Agencije za bezbednost saobraćaja za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Vojnogeografskog instituta
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u fitnesu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na zamenu zemljišta
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3505/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3507/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3508/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3441/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3437/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o standardima povoljnog poslovnog okruženja u jedinicama lokalne samouprave
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku proizvodnju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju mera ranog otkrivanja i dijagnostike zarazne bolesti transmisivnih spongioformnih encefalopatija, načinu njihovog sprovođenja, kao i merama za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje ove zarazne bolesti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku
 • ODLUKE o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije
 • ODLUKA o osnivanju Sektorskog saveta za informaciono-komunikacione tehnologije
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-4713/2012
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-1030/2013
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3532/2014
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-4/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-5/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika, broj 740-03-6/2016-01
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o društvenom standardu korisnika penzija Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • ODLUKA o imenovanju vrhovnog državnog revizora
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Beogradske elektrane”, Beorad
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Drugi oktobar”, Vršac
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Graditelj”, Srbobran
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Gradska toplana”, Zrenjanin
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Ingas, Inđija
 • ODLUKA o utvrđivanju cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, Jugorosgaz a.d. Beograd
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Rodgas” a.d. Bačka Topola
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Sombor-gas” d.o.o. Sombor
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP Čoka, Čoka
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP Elgas, Senta
 • REŠENJE o početku obavljanja javnobeležničke delatnosti imenovanog javnog beležnika
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • IZMENA JAVNOG POZIVA za upis akcija bez naknade, PPT „Armature” a.d. Aleksandrovac
OGLASI

Podelite: