Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 32 od 2.4.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • UREDBA o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 32 od 2.4.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2021. godini
 • UREDBA o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi
 • UREDBA o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
 • UREDBA o dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa Osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta na Kriminalističko-policijskom univerzitetu za školsku 2021/2022. godinu
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa Master akademskih studija Kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i upravljanje bezbednosnim rizicima prirodnih katastrofa koji se finansiraju iz budžeta na kriminalističko-policijskom univerzitetu za školsku 2021/2022. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Zdravstvenog centra Smederevska Palanka
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja
 • ODLUKA o obrazovanju Saveta za prava deteta
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za pripremu i organizovanje nagradne igre
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za organizaciju skladištenja i distribuciju vitaminskog paketa u Republici Srbiji
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o razrešenju članova Nadzornog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Muzeja pozorišne umetnosti Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Donja Gušterica
 • REŠENJE o razrešenju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za informaciono društvo i medije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju sekretara i zamenika sekretara Pregovaračke grupe za informaciono društvo i medije Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela međuvladine Mešovite komisije sa Republikom Severnom Makedonijom
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2771/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-2853/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavljeˮ društvo s ograničenom odgovornošću, Kovin za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za upravljanje lukama za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na godišnje finansijske izveštaje Agencije za restituciju za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime društva s ograničenom odgovornošću sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena usluga u unutrašnjem putničkom saobraćaju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o promeni statusa ustanove Dom učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o promeni naziva ustanove Dom učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2929/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2931/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2933/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2934/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2984/2021
Ministarstva
 • UPUTSTVO o izmeni i dopuni Uputstva o načinu primene ograničenja ulaska u Republiku Srbiju licima koja dolaze iz država zahvaćenih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju zamenika javnih tužilaca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku Tužioca za organizovani kriminal
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Nišu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o zajedničkim bezbednosnim metodama za ocenu usaglašenosti sa zahtevima za dobijanje sertifikata o bezbednosti i o elementima sistema za upravljanje bezbednošću
 • PRAVILNIK o prijavljivanju, istraživanju, evidentiranju, statističkom praćenju i objavljivanju podataka o nesrećama i nezgodama
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u januaru, februaru i martu 2021. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o visini članarine za članove Farmaceutske komore Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
OGLASI

Podelite: