Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 29.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 29.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима
 • ЗАКОН о допуни Закона о буџетском систему
 • ЗАКОН о давању гаранције Републике Србије у корист Societe Generale Bankа Srbija a.d. Beograd, Комерцијалне банке а.д. Београд и Vojvođanskе bankе a.d. Novi Sad по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад, по основу уговора о кредиту за изградњу гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама са Републиком Србијом кроз улагање у капитал акционарског друштва South Stream Serbia AG, ZUG, Швајцарска
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о странцима
 • ЗАКОН о измени Закона о управљању аеродромима
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о жичарама за транспорт лица
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају
 • ЗАКОН о измени и допуни Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар
ОГЛАСИ

Поделите: