Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 31 od 29.4.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 31 od 29.4.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
 • ZAKON o dopuni Zakona o budžetskom sistemu
 • ZAKON o davanju garancije Republike Srbije u korist Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, Komercijalne banke a.d. Beograd i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju gasovoda na teritoriji Republike Srbije od granice sa Republikom Bugarskom do granice sa Mađarskom i drugim susednim zemljama sa Republikom Srbijom kroz ulaganje u kapital akcionarskog društva South Stream Serbia AG, ZUG, Švajcarska
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o strancima
 • ZAKON o izmeni Zakona o upravljanju aerodromima
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o žičarama za transport lica
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar
OGLASI

Podelite: