Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 31 od 25.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2016. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 31 od 25.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2016. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima, načinu i postupku sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Akademiji za nacionalnu bezbednost
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje aktivnosti u cilju uspostavljanja jedinstvenog javnog registra administrativnih procedura i ostalih uslova poslovanja
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika komesara Komesarijata za izbeglice i migracije
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na ulaganje kapitala Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Ski centar Brezovica”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje izmeću opštine Stara Pazova, Republika Srbija i opštine Strumica, Republika Makedonija
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3099/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3100/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3103/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3104/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3105/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3106/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3293/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3295/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2016. godinu
 • PRAVILNIK o merama za otkrivanje, sprečavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.), načinu određivanja granica zaraženog, ugroženog i područja bez štetnih organizama, uslovima za okončanje naloženih mera, kao i načinu obaveštavanja o preduzetim merama
 • PRAVILNIK o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u organima jedinica lokalne samouprave
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva
 • REŠENJE o upisu u Registar pravnih lica za obavljanje poslova veštačenja
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 208-2/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj 119-01-13/2016-04
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, broj 119-01-15/2016-04
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2016. godine
 • LISTA avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje Sigas d.o.o. Požega
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Toplana — Šabac”, Šabac
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog urbanističkog preduzeća „Plan”, Šabac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplana — Šabac”, Šabac
OGLASI

Podelite: