Објављен „Службени гласник РС“ број 31 од 20.4.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 31 од 20.4.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о првом избору члана Високог савета судства кога бира Народна скупштина
  • ОДЛУКА о избору Савета Државне ревизорске институције
  • ОДЛУКА о избору Заштитника грађана
  • ОДЛУКА о избору четири члана Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Влада
  • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве

Поделите: