Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 31 od 20.4.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 31 od 20.4.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ODLUKA o prvom izboru člana Visokog saveta sudstva koga bira Narodna skupština
  • ODLUKA o izboru Saveta Državne revizorske institucije
  • ODLUKA o izboru Zaštitnika građana
  • ODLUKA o izboru četiri člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Vlada
  • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve

Podelite: