Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 17.1.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 17.1.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу захтева за повраћај плаћених пореза и доприноса по основу олакшица за запошљавање
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о денатурацији етанола
 • ПРАВИЛНИК о документацији која се доставља у поступку признавања регистрације средстава за заштиту биља на основу регистрације која је извршена у некој другој земљи
 • НАРЕДБА о спровођењу посебних фитосанитарних прегледа ради откривања штетног организма вируса смеђе набораности плода парадајза — Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), као и о мерама које се предузимају ради спречавања уношења, ширења и сузбијања тог штетног организма
 • СПИСАК српских стандарда из области машина
 • РЕШЕЊЕ о упису политичке странке националне мањине у Регистар политичких странака
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Комисије за контролу државне помоћи
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању висине и начину плаћања тарифа за услуге из надлежности Агенције за лекове и медицинска средства Србије
Друге организације
 • ОДЛУКА о усвајању буџета Коморе јавних извршитеља
 • ТАРИФА накнада коју од организатора, власника, држаоца и закупца простора наплаћује Сокој по основу јавног извођења музичких дела на концертима, музичким фестивалима и музичко-забавним манифестацијама, културним, спортским и политичким манифестацијама и у комерцијалним просторима као и по основу представљања као јавног саопштавања сценских дела уживо пред публиком
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА o матичним подручјима на територији општине Медвеђа
ОГЛАСИ

Поделите: