Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 15.1.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 15.1.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре за 2021. годину
 • УРЕДБА о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-194/2021
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-190/2021
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-192/2021
 • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-188/2021-1
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-189/2021
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности, 05 број 424-191/2021
 • ОДЛУКА о припајању Централног института за конзервацију Народном музеју у Београду
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • ОДЛУКА о образовању Управног одбора за реализацију пројекта „Модернизација железничког сектора у Србији”
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за реализацију наступа Републике Србије на Светској изложби „ЕХРО 2020 – Dubai”
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за дигитализацију у здравственом систему Републике Србије
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Реконструкција и модернизација пруге Ресник – Младеновац – Велика Плана – Ниш”
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радног тима за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора за израду Плана детаљне регулације, пројеката и извођење радова на аутопуту Сремска Рача – Кузмин и моста преко реке Саве и пројекат за деоницу Пожега–Котроман
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ o постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за игре на срећу у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког завода за статистику
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дунав–Тиса–Дунав Водопривредног привредног друштва „Северна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Суботица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Кикинда
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Горњи Банат” друштво с ограниченом одговорношћу Кикинда
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за шумарство у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за књижевност и уметност у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Учитељског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Факултета организационих наука Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Централног института за конзервацију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја Југославије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и заменика председника Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и заменика председника Комисије за Хиландар
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Републичког завода за заштиту споменика културе – Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Републичког завода за заштиту споменика културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у Мешовитом комитету за расподелу дипломатске и конзуларне имовине из Анекса Б Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана и заменика члана – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника, заменика председника, члана и секретара Републичког савета за запошљавање
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничког комитета за трговинску и економску сарадњу са Државом Израел
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Чешком Републиком
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Чикагу, Сједињене Америчке Државе
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада Агенције за реституцију за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Агенције за реституцију за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Фонда солидарности за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план пословања са програмом приређивања игара на срећу и Финансијски план за реализацију програма приређивања игара на срећу „Државне лутрије Србије” д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за развој туризма „Тврђава Голубачки град” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Крушевац” у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Шумадија” у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-54/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-56/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-57/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-58/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-59/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за административни пренос непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о изгледу службеног одела инспектора Пореске полиције
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о националним еталонима
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУo-271/2018
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-1944/2018 и издвојено мишљење судије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о начину и условима коришћења финансијских кредита из иностранства за намене из члана 21. став 2. Закона о девизном пословању
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о условима под којима и начину на који резиденти могу одобравати финансијске зајмове нерезидентима и давати јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима са иностранством и кредитним пословима између нерезидената
 • УПУТСТВО о измени Упутства за спровођење Одлуке о обавезној резерви банака код Народне банке Србије
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о обављању ваздушног саобраћаја балонима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о утврђивању цена за лабораторијске здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: