Објављен „Службени гласник РС“ број 3 од 12.1.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2023. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 3 од 12.1.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2024. годину
 • УРЕДБА о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2024. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2024. годину
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2024. години
 • УРЕДБА о Централној кадровској евиденцији
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 1ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 2ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Галовица 3ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 1ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 2ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Петрац 3ˮ д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о оснивању привредног друштва „Пољопривредна саветодавна и стручна служба Куршумлија” д.о.о. Куршумлија
 • ОДЛУКА о изменама и допунама оснивачког акта друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовањa и васпитањa
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за cектор саобраћаја и услуга транспорта
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за cектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине
 • ОДЛУКА о озменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор уметности и хуманистичких наука
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите
 • ОДЛУКА о делимичном престанку важења Одлуке о избору стратешког партнера у циљу реализације пројеката изградње Јужне обилазнице Ваљева и обилазнице око Свилајнца
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Комисије за прикупљање чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника и вршилаца дужности чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13032/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13038/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-13043/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-39/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-40/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-41/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-42/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва за изнајмљивање некретнина „Дипос” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-215/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-218/2024
 • ИСПРАВКА Одлуке о распореду и коришћењу средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2024. години
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације, електронском поступању, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу Јавног тужилаштва за организовани криминал
Републичка изборна комисија
 • УКУПАН ИЗВЕШТАЈ о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
 • РЕШЕЊЕ о постављењу шефа Кабинета Повереника за заштиту равноправности
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за децембар 2023. године
 • ЛИСТА АКАТА о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола у 2023. години
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 497/2023
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 498/2023
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 499/2023
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 500/2023
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 501/2023
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA TOBACCO д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Љубовија”, Љубовија
ОГЛАСИ

Поделите: