Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 29 od 18.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 29 od 18.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Liban, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Damasku
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2016. godinu
 • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
 • ODLUKA o dopuni Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3071/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3072/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3073/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-3074/2016
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3070/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3101/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uniformi, oznakama, naoružanju, specijalnim vozilima i drugoj opremi u Službi za obezbeđenje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija
 • PRAVILNIK o obrascu upisnika čamaca i plutajućih objekata i pomoćnih knjiga
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta, sastavu komisije, sadržini predloga komisije o utvrđivanju podobnosti objekta za upotrebu, osmatranju tla i objekta u toku građenja i upotrebe i minimalnim garantnim rokovima za pojedine vrste objekata
 • NAREDBA o zabrani sakupljanja pojedinih zaštićenih vrsta divlje flore i faune u 2016. godini
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-55/2013
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-137/2014
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-265/2014
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-424/2015-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 116-04-00944/2015-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-31/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-34/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-35/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-41/2016-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PROGRAM o izmenama i dopunama Programa Fonda za razvoj Republike Srbije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0129/2015-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-0302/2015-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-020-00-00268/2013-11
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • SAŽETAK Redovnog godišnjeg izveštaja o radu za 2015. godinu
 • ZAKLJUČAK direktora Agencije za borbu protiv korupcije, broj 014-07-00-00187/2014-11
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Boss Construction” d.o.o. Stari Trstenik
OGLASI

Podelite: