Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 25.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 25.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене
  • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године за период од 2021. до 2022. године
  • ИСПРАВКА Уредбе о државном стручном испиту
Друге организације
  • ОДЛУКА о висини чланарине и надокнада за 2021. годину
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Поделите: