Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 28 od 25.3.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 28 od 25.3.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • ODLUKA o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene
  • AKCIONI PLAN za sprovođenje Strategije održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine za period od 2021. do 2022. godine
  • ISPRAVKA Uredbe o državnom stručnom ispitu
Druge organizacije
  • ODLUKA o visini članarine i nadoknada za 2021. godinu
Lokalna samouprava
  • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar „Novi Beograd”

Podelite: