Објављен „Службени гласник РС“ број 28 од 12.4.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКЉУЧАК о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 28 од 12.4.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Виндхуку, Република Намибија
 • ЗАКЉУЧАК о укидању обавезне употребе печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству
 • ОДЛУКА о расподели средстава буџетског фонда за програм локалне самоуправе
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00251/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00253/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00255/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00257/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00259/2018-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-00261/2018-01
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о достављању Народној банци Србије података о позајмицама на међубанкарском новчаном тржишту
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о каматним стопама које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике

Поделите: