Објављен „Службени гласник РС“ број 27 од 6.4.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 27 од 6.4.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о Националном оквиру квалификација Републике Србије
  • ЗАКОН о уџбеницима
  • ЗАКОН о просветној инспекцији
  • ЗАКОН о електронској управи
  • ЗАКОН о националној инфраструктури геопросторних података
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Савезној Демократској Републици Етиопији
ОГЛАСИ

 

Поделите: