Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 27 od 6.4.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 27 od 6.4.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
  • ZAKON o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
  • ZAKON o udžbenicima
  • ZAKON o prosvetnoj inspekciji
  • ZAKON o elektronskoj upravi
  • ZAKON o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka
Predsednik Republike
  • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Saveznoj Demokratskoj Republici Etiopiji
OGLASI

 

Podelite: