Објављен „Службени гласник РС“ број 27 од 25.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2021. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2021. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2021. године до 31. децембра 2021. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2021. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2021. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 27 од 25.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Камерун, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Киншаси
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Централноафричкој Републици, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Киншаси
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Конго, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Киншаси
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора – сталног представника Републике Србије – шефа Сталне мисије Републике Србије при Организацији за европску безбедност и сарадњу и другим међународним организацијама у Бечу
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Португалији
Влада
 • УРЕДБА о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2022. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
 • УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2022”
 • ДУГОРОЧНА СТРАТЕГИЈА за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда Републике Србије до 2050. године
 • ОДЛУКА о избору стратешког партнера у циљу реализације Пројекта изградње Северне обилазнице око Крагујевца
 • ОДЛУКА о образовању Управног одбора за успостављање Националног једношалтерског система за спољнотрговинско пословање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Биолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Биолошког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Физичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Физичког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршилаца дужности чланова Савета Факултета за физичку хемију Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Националног савета за високо образовање
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности чланова Управног одбора Националног тела за акредитацију и обезбеђење квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела српско-мађарске Мешовите комисије за граничну контролу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1463/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1464/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1570/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1571/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1572/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1573/2022
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-1575/2022
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике” Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Железнице Србије” а.д. за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво са ограниченом одговорношћу Краљево за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Тара” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Одлуку о оснивању Привредног друштва „POST PRO” DOO, Beograd
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на оснивање привредног друштва „АDEX SKUPINA” holding družba d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуке о изменама и допунама Статута Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1648/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1649/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1656/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1657/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1659/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-1668/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1493/2022/1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-1499/2022-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1550/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1576/2022
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-1437/2022-2
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-1466/2023-3
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 030-1579/2022
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2022. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње јаких алкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу пријаве за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о медицинско-техничким помагалима војних инвалида
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима за избор кандидата за полазнике курса за Основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица
 • ПРАВИЛНИК о стандардима за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/575
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/600
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/909
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/910
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/911
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/956
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/957
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/1367
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/1368
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/1369
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/1370
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/1816
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/83
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 122-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 122-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 122-4/22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-177/2019
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију‚ број 119-05-141/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-142/2022-01
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО о примопредаји изборног материјала пре и после гласања
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање делатности друштва за управљање отвореним инвестиционим фондом са јавном понудом
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2022. годину
 • ОДЛУКА о раду Стручне службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-91/21-9
 • РЕШЕЊЕ Савета Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-107/2021-20
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за јануар 2022. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за децембар 2021. године
 • ПОДАТАК о висини просечне месечне зараде по запосленом за четврти квартал 2021. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији од 1. јула 2021. године до 31. децембра 2021. године
 • ПОДАЦИ о просечној годишњој заради и просечној годишњој заради без пореза и доприноса у Републици Србији за 2021. годину
 • ПОДАТАК о просечној годишњој заради по запосленом у Републици Србији за 2021. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Фармацеутске коморе Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о утврђивању износа накнада за упис у именик, издавање и обнављање лиценце, за издавање извода из именика, уверења и потврда из евиденције Фармацеутске коморе Србије
 • СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о поништавању Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Jавног предузећа „Водовод”, Сурдулица
 • РЕШЕЊЕ о предстанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Водовод”, Сурдулица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, Ражањ
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Путеви Ражањ”, Ражањ
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Стандард”, Јагодина
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам и путеви”, Нови Бечеј
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац”, Нови Бечеј
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за водоснабдевање и канализацију „Водовод”, Владичин Хан
ОГЛАСИ

Поделите: