Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 27 od 24.3.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 27 od 24.3.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice
 • PRAVILNIK o obezbeđivanju ishrane i smeštaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-134/2019
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o iznosu sredstava koja se prenose filijali za 2021. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju
 • ODLUKA o utvrđivanju cena rezervisanih poštanskih usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju
 • VODIČ dobre apotekarske prakse

Podelite: