Објављен „Службени гласник РС“ број 27 од 24.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 27 од 24.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по одбитку на приходе и накнаде које остварују нерезидентна и резидентна правна лица
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит по решењу на приходе које остварује нерезидентно правно лице
 • ПРАВИЛНИК о обезбеђивању исхране и смештаја у Министарству унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-134/2019
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о износу средстава која се преносе филијали за 2021. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају
 • ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • ВОДИЧ добре апотекарске праксе

Поделите: