Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 26 od 10.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • Nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 26 od 10.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • STRATEGIJA za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine
 • ODLUKA o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srbije
 • ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Republičkog štaba za vanredne situacije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2016. godinu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini izveštaja o bezbednosnoj istrazi, sadržini obaveštenja, sadržini i načinu vođenja baze podataka o bezbednosnoj istrazi nesreća i nezgoda u vodnom saobraćaju
Pravosuđe
 • ETIČKI KODEKS članova Visokog saveta sudstva
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
 • REŠENJE o razrešenju člana i zamenika člana Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
 • REŠENJE o imenovanju člana i zamenika člana Izborne komisije opštine Paraćin u stalnom sastavu
OGLASI

Podelite: