Објављен „Службени гласник РС“ број 26 од 10.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • Нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 26 од 10.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите
 • СТРАТЕГИЈА за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године
 • ОДЛУКА о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде на територији Републике Србије
 • ОДЛУКА о образовању Републичког штаба за ванредне ситуације
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2016. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини извештаја о безбедносној истрази, садржини обавештења, садржини и начину вођења базе података о безбедносној истрази несрећа и незгода у водном саобраћају
Правосуђе
 • ЕТИЧКИ КОДЕКС чланова Високог савета судства
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и заменика члана Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Параћин у сталном саставу
ОГЛАСИ

Поделите: