Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 25 od 9.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 25 od 9.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • STRATEGIJA naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine — Istraživanja za inovacije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 • PRAVILNIK o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona
 • PRAVILNIK o letovima posebne namene za operativne potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 165-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 165-3/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 165-4/16
Republička izborna komisija
 • UPUTSTVO za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
 • PRAVILA o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave, raspisanih za 24. april 2016. godine
Druge organizacije
 • STATUT o izmenama i dopunama Statuta Komore socijalne zaštite
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Ingas” Inđija

Podelite: