Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 9.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 9.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • СТРАТЕГИЈА научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године — Истраживања за иновације
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о електромагнетској компатибилности
 • ПРАВИЛНИК о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона
 • ПРАВИЛНИК о летовима посебне намене за оперативне потребе Министарства унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење оружја
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 165-2/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 165-3/16
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 165-4/16
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
 • ПРАВИЛА о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24. април 2016. године
Друге организације
 • СТАТУТ о изменама и допунама Статута Коморе социјалне заштите
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ингас” Инђија

Поделите: