Објављен „Службени гласник РС“ број 25 од 12.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2020. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 25 од 12.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о затварању граничних прелаза
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2020. годину
 • ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља
 • ПРАВИЛНИК о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства за набавку опреме у сектору млека, меса, воћа, поврћа, вина, пива и јаких алкохолних пића
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
 • ПРАВИЛНИК о медицинско-доктринарним стандардима за утврђивање привремене спречености за рад
 • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору
 • НАРЕДБА о легализацији оружја
Правосуђе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2020. године

Поделите: