Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 24 od 8.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • Nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 24 od 8.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove privredne delatnosti na poplavljenom području
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove oštećenih porodičnih stambenih objekata
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove za korisnike oštećenih porodičnih stambenih objekata
 • UREDBA o utvrđivanju Državnog programa pomoći i obnove registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za otklanjanje posledica poplava na poplavljenim područjima
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2016. godini
 • UREDBA o sertifikaciji lica koja obavljaju određene delatnosti u vezi sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i određenim fluorovanim gasovima sa efektom staklene bašte
 • ODLUKA o proglašenju elementarne nepogode
 • ODLUKA o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Subotica” u Subotici
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2639/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2640/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-2739/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Planu podračuna konsolidovanog računa trezora
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim pomagalima vojnih invalida
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o koordiniranom sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave raspisanih za 24. april 2016. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata o bezbednosti za upravljanje železničkom infrastrukturom i infrastrukturom industrijske železnice
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje železničke telekomunikacione mreže
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata za radionice za održavanje vozila
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata za obavljanje tehničkog pregleda vozila
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje signalno-sigurnosnih uređaja
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje gornjeg i donjeg stroja železničkih pruga
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata za održavanje podsistema energija
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata o verifikaciji podsistema ili njegovog dela, sertifikata o usaglašenosti elemenata podsistema i sertifikata o pogodnosti za upotrebu elemenata podsistema
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz i sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom
 • PRAVILNIK o visini takse za izdavanje dozvole za korišćenje strukturnih podsistema i za tip vozila
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o održavanju železničkih vozila
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplana — Loznica”, Loznica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća” Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Gradske tržnice” Kragujevac

Podelite: