Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 17.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 17.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Светој Столици у Ватикану
Влада
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Зрењанину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Ветеринарског специјалистичког института „Шабац” са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ветеринарског специјалистичког института „Шабац” са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Електротехничког факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Рејкјавику, Република Исланд
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2004/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2005/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2006/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2007/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2008/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2009/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2012/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2123/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-2124/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности усисивача
 • ПРАВИЛНИК о означавању енергетске ефикасности машина за сушење веша са бубњем за домаћинство
 • ПРАВИЛНИК о националним евиденцијама у области спорта
 • ПРАВИЛНИК о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о висини стипендије професионалном припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини и начину вођења стручног надзора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0638/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0656/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0657/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0663/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0668/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0671/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0674/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0676/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0677/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0680/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0686/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0688/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-0689/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-00679/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-00682/2016-22
 • РЕШЕЊЕ о постављењу сталног судског тумача, број 740-06-00684/2016-22
Уставни суд
 • ОДЛУКA Уставног суда број IУо-194/2013
Правосуђе
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о броју судија у судовима
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Листе кандидата за избор председника Републике
 • РЕШЕЊЕ о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама Допунског решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
 • ОБЈАШЊЕЊЕ за примену члана 16. став 4. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
ОГЛАСИ

Поделите: