Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 24 od 17.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 24 od 17.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije pri Svetoj Stolici u Vatikanu
Vlada
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za slobodne zone u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom u Ministarstvu pravde
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Zrenjaninu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Rejkjaviku, Republika Island
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2004/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2005/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2006/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2007/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2008/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2009/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2012/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2123/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-2124/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o označavanju energetske efikasnosti usisivača
 • PRAVILNIK o označavanju energetske efikasnosti mašina za sušenje veša sa bubnjem za domaćinstvo
 • PRAVILNIK o nacionalnim evidencijama u oblasti sporta
 • PRAVILNIK o zdravstvenim uslovima koje moraju ispunjavati železnički radnici
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o visini stipendije profesionalnom pripadniku Vojske Srbije za vreme školovanja u inostranstvu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0638/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0656/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0657/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0663/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0668/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0671/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0674/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0676/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0677/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0680/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0686/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0688/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-0689/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-00679/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-00682/2016-22
 • REŠENJE o postavljenju stalnog sudskog tumača, broj 740-06-00684/2016-22
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-194/2013
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o utvrđivanju Liste kandidata za izbor predsednika Republike
 • REŠENJE o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine
 • REŠENJE o izmenama Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 2. april 2017. godine
 • OBJAŠNJENJE za primenu člana 16. stav 4. Pravila o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
OGLASI

Podelite: