Објављен „Службени гласник РС“ број 24 од 1.4.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК o какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу
  • ПРАВИЛНИК o производима сличним чоколади, крем производима и бомбонским производима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 24 од 1.4.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о образовању Међуресорне радне групе за надзор над применом Споразума између Владе и представника Штрајкачког одбора Републичког геодетског завода, Синдиката ЈОС РГЗ-а и Синдиката Независност РГЗ-а
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу нераспоређене добити Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2017. годину
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК o какао и чоколадним производима намењеним за људску употребу
  • ПРАВИЛНИК o производима сличним чоколади, крем производима и бомбонским производима
  • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 62. заседању септембра 2018. године
Други државни органи и државне организације
  • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0165/18-11

Поделите: