Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 24 od 1.4.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • PRAVILNIK o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
  • PRAVILNIK o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 24 od 1.4.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • ODLUKA o obrazovanju Međuresorne radne grupe za nadzor nad primenom Sporazuma između Vlade i predstavnika Štrajkačkog odbora Republičkog geodetskog zavoda, Sindikata JOS RGZ-a i Sindikata Nezavisnost RGZ-a
  • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu neraspoređene dobiti Javnog preduzeća „Pošta Srbije” za 2017. godinu
Ministarstva
  • PRAVILNIK o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu
  • PRAVILNIK o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima
  • ODLUKE o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 62. zasedanju septembra 2018. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
  • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0165/18-11

Podelite: