Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 7.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • Нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 7.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК o начину за прибављање сагласности управљача железничке инфраструктуре, садржини техничке документације и активностима које инвеститор комуналне инфраструктуре треба да изврши током прибављања сагласности управљача железничке инфраструктуре, изградње и експлоатације кроз пружни појас
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике
ОГЛАСИ

Поделите: