Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 16.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • НАРЕДБA о измени и допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 16.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2021. годину
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи
 • УРЕДБА о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи)
 • УРЕДБА о начину и поступку утврђивања вредности имовине и прихода физичког лица и издатака за приватне потребе физичког лица
 • УРЕДБA о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичких водича и туристичких пратилаца због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Пљаково и Мачковац
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за техничку и финансијску реализацију пројекта „Београд – Јужни Јадран” Е-763, деоница: Пожега–Бољаре (Пожега – Дуга Пољана и Пожега–Бољаре)
 • ОДЛУКА о образовању Оперативне групе за израду јединствених критеријума за награде и друга ванредна примања у здравственим установама у борби против болести COVID-19
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о образовању Координационог тела за реализацију наступа Републике Србије на Светској изложби „ЕХРО 2020 – Dubai”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Државног универзитета у Новом Пазару
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Државног универзитета у Новом Пазару
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра у Ужицу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Народног позоришта у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за решавање стамбених потреба избеглица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Гњилане
 • РЕШЕЊЕ о одређивању члана и заменика члана Европске комисије за демократију посредством права
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Акри, Република Гана
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2021. годину и Финансијско пословање „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд – план за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Финансијског плана Фонда солидарности за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Srbija”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2173/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2193/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2200/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2201/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1895/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-1896/2021
Министарства
 • НАРЕДБA о измени и допуни Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
 • ОДЛУКА о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020. години
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 203-1/21
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава за коње
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2022. години
ОГЛАСИ

Поделите: