Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 13.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2017. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 13.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о врсти, висини и начину плаћања накнаде за услуге царинског органа
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Београд — Јужни Јадран” Е-763, деонице: Прељина — Пожега и Пожега — Бољаре
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Привременог органа општине Оџаци
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра вера и дијаспоре
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Западнобачког управног округа са седиштем у Сомбору
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја ваздухопловства — Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању представника друштвеног капитала у Скупштини Друштвеног предузећа за пољопривредну производњу „Бранко Глеђа” Зрењанин
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Акредитационог тела Србије
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за земљиште у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Археолошког института у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за Криминолошка и социолошка истраживања у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа у Ивањици
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Надзорног одбора Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса”
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Клиничко-болничког центра „Бежанијска коса”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за права детета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Преговарачке групе за финансијски надзор Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Преговарачке групе за финансијски надзор Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника Преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу заменика председника Преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању заменика председника преговарачких група Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2224/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2226/2017
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2229/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2189/2017
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2191/2017
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за период 2017–2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за период 2017-2019. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за привредне регистре за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у ватерполу за омладинце
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у ватерполу за јуниорке
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Ниша, Република Србија и града Калуга, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу сведочанства којим се потврђује да су осигурање или друго финансијско јемство на снази у односу на поморски брод ради покрића одговорности за штету због смрти или телесне повреде путника
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о врстама посебних услуга дипломатско-конзуларних представништава, износу трошкова за посебне услуге и начину евидентирања прихода по основу наплаћених конзуларних такси
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2017. године
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава за коње
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2018. години
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Монус” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило”, Чачак
ОГЛАСИ

Поделите: