Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 22 od 4.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 22 od 4.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o Programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti
 • UREDBA o Nacionalnom programu za palijativno zbrinjavanje dece u Republici Srbiji
 • UREDBA o Nacionalnom programu za unapređenje razvoja u ranom detinjstvu
 • UREDBA o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama
 • UREDBA o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom
 • ODLUKA o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja
 • ODLUKA Vlade 05 broj 11-2492/2016-1
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Instituta za evropske studije u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i potpredsednika užeg sastava Koordinacionog tela za pregovarački proces sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za privredu i finansije
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju člana Odbora za pravni sistem i državne organe
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju člana Odbora za odnose sa inostranstvom
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti državnog sekretara u Ministarstvu odbrane R
 • EŠENJE o imenovanju članova Saveta Vojne akademije
 • REŠENJE o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE Vlade 05 broj 43-2284/2016
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada sa Finansijskim planom Akreditacionog tela Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada i poslovanja i Finansijski plan za 2016. godinu „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Republike Srbije, koje je dato na upravljanje JP „Nacionalni park Kopaonik”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Tarifu taksi za pružanje usluga Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2378/2016
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-2381/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o sadržini, načinu izrade i formi bezbednosne analize i bezbednosnog izveštaja žičare
Republička izborna komisija
 • ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 24. april 2016. godine
 • UPUTSTVO za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 24. april 2016. godine
 • ODLUKA o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 24. april 2016. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o elementima registra dozvola za upravljanje vučnim vozilom i elementima registra dodatnih ovlašćenja
 • PRAVILNIK o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog ovlašćenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja
OGLASI

Podelite: