Објављен „Службени гласник РС“ број 22 од 28.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима (пречишћен текст прописа погледајте овде)
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 22 од 28.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • ОДЛУКА о проглашењу линија у јавном интересу у ваздушном саобраћају
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину паковања, декларисања и обележавања мирног вина, неких специјалних вина и других производа у производњи и промету
  • ПРАВИЛНИК о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене
Народна банка Србије
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о захтевима за процедуре које се односе на планове лета у предполетној фази

Поделите: