Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 22 od 28.3.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
  • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 22 od 28.3.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
  • ODLUKA o proglašenju linija u javnom interesu u vazdušnom saobraćaju
Ministarstva
  • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu
  • PRAVILNIK o tehničkim normativima za zaštitu od požara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene
Narodna banka Srbije
  • ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi

Podelite: