Објављен „Службени гласник РС“ број 22 од 20.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПРАВИЛНИК о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 22 од 20.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и o храни и храни за животиње за коју се утврђују максимално дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља
  • ЛИСТА о допунама Листе супстанци које изазивају забринутост
  • ЛИСТА о допунама Листе супстанци кандидата за листу супстанци које изазивају забринутост
Друге организације
  • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Златибор”
  • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Парк природе „Радан”

Поделите: