Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 22 od 20.3.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • PRAVILNIK o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 22 od 20.3.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja
  • LISTA o dopunama Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost
  • LISTA o dopunama Liste supstanci kandidata za listu supstanci koje izazivaju zabrinutost
Druge organizacije
  • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Zlatibor”
  • ODLUKA o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Park prirode „Radan”

Podelite: