Објављен „Службени гласник РС“ број 22 од 12.3.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • НАРЕДБА о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 22 од 12.3.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19
Министарства
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • НАРЕДБА о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19
 • НАРЕДБА о забрани сакупљања појединих заштићених врста дивље флоре и фауне у 2021. години
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за фебруар 2021. године

Поделите: