Објављен „Службени гласник РС“ број 21 од 4.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • Нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 21 од 4.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ЗАКОН о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
Председник Републике
  • УКАЗ о распуштању Народне скупштине Републике Србије
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Либан
  • ОДЛУКА о расписивању избора за народне посланике
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о начину обављања послова у служби за обезбеђење у заводима за извршење кривичних санкција
  • ПРАВИЛНИК о начину вођења и упису у евиденцију представника иностраних медија и дописништава иностраних медија

Поделите: