Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 2 od 8.1.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 2 od 8.1.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o prestanku rada Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Nacionalne agencije za regionalni razvoj
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva odbrane
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o prestanku dužnosti privremenog direktora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalnog komiteta za obezbeđivanje u vazduhoplovstvu
 • REŠENJE o razrešenju zamenika predsednika Pregovaračke grupe za bezbednost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac za 2015. godinu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-33/2016
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-37/2016
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-35/2016
Ministarstva
 • ODLUKA o izradi strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene nove luke u Beogradu sa slobodnom zonom na životnu sredinu
 • PRAVILNIK o unutrašnjem redu u železničkom saobraćaju
 • PRAVILNIK o programu rada psihologa i pedagoga u domu učenika
 • PRAVILNIK o vrsti i uslovima garancije putovanja, načinu aktiviranja i drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja u zavisnosti od vrste organizovanog putovanja
 • PRAVILNIK o uslovima i postupku za izdavanje i oduzimanje licence za ribočuvara, načinu vođenja Registra izdatih licenci, kao i o sadržini i načinu vođenja Registra privrednih ribara
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o cenama zakupa rezerve snage za sistemske usluge sekundarne i tercijarne regulacije i cene pomoćnih usluga za 2016. godinu
 • IZMENE Tehničkih uslova za kućne sandučiće
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Crna Trava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac”, Žabari
OGLASI

Podelite: