Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 19 od 8.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 19 od 8.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • PRAVILNIK o sadržini obrasca reda vožnje, sadržini i načinu vođenja registra i načinu overe reda vožnje u međumesnom prevozu
  • PRAVILNIK o putnom listu za međunarodni vanlinijski prevoz putnika
  • PRAVILNIK o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane
  • PRAVILNIK o označavanju energetske efikasnosti pećnica i napa za domaćinstvo
Drugi državni organi i državne organizacije
  • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017. godinu
  • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
  • ODLUKA o izmeni Plana zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Srbiji za 2017. godinu
Druge organizacije
  • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: