Објављен „Службени гласник РС“, број 19 од 2.3.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • СПИСАК српских стандарда из области личне заштитне опреме

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 19 од 2.3.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору министра одбране
Влада
 • НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА за процесуирање ратних злочина
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Прокупљу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ветеринарског специјалистичког института „Шабац” са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Ветеринарског специјалистичког института „Шабац” са седиштем у Шапцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Крњача” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за издавање потврде на основу којих се утврђује право на исплату доспелих обавеза према депонентима Дафимент банке а.д. Београд, у ликвидацији и грађанима који су девизна средства положили на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са Југоскандиком д.д. Београд код Банке приватне привреде Црне Горе д.д. Подгорица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Радне групе за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Скијалишта Србије”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” у оснивање Привредног друштва „mts AntenaTV” д.о.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на улагање капитала Јавног предузећа „Скијалишта Србије” у Друштво са ограниченом одговорношћу „Ски центар Брезовица”
 • ИСПРАВКА Уредбе о распореду и коришћењу средстава за субвенционисање заштићених природних добара од националног интереса у 2016. години
Министарствa
 • СПИСАК српских стандарда из области личне заштитне опреме
Други државни органи и државне организације
 • СЕРТИФИКАТИ о акредитацији здравствених установа
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина „Велетабак” д.о.о.
ОГЛАСИ

Поделите: