Објављен „Службени гласник РС“ број 19 од 14.2.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 19 од 14.2.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Републичка изборна комисија
  • ПОСЛОВНИК Републичке изборне комисије
  • УПУТСТВО о начину одређивања бирачких места
  • УПУТСТВО о уређењу бирачког места и просторије за гласање
  • УПУТСТВО о јединственим стандардима за изборни материјал
  • УПУТСТВО о начину остваривања права бирача на информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентирано да је гласао
  • УПУТСТВО за спровођење жреба за утврђивање редоследа кандидата за председника Републике на листи кандидата за избор председника Републике
  • УПУТСТВО о начину праћења излазности бирача на изборе
  • УПУТСТВО за статистичку обраду података на изборима
  • КОДЕКС понашања чланова и заменика чланова органа за спровођење избора

Поделите: