Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 7.3.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 7.3.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарствa
  • УПУТСТВО о Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Правосуђе
  • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 34661/07, Мучибабић против Србије
Републичка изборна комисија
  • ПРАВИЛА о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године
ОГЛАСИ

Поделите: