Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 18 od 7.3.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 18 od 7.3.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • UPUTSTVO o Metodologiji za izradu procene ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama
Pravosuđe
  • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 34661/07, Mučibabić protiv Srbije
Republička izborna komisija
  • PRAVILA o radu biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine
OGLASI

Podelite: