Објављен „Службени гласник РС“ број 18 од 3.3.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ЗАКОН о играма на срећу
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о облигационим односима

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 18 од 3.3.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о утврђивању порекла имовине и посебном порезу
 • ЗАКОН о допуни Закона о парничном поступку
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о облигационим односима
 • ЗАКОН о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
 • ЗАКОН о играма на срећу
 • ЗАКОН о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2020. годину
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Поделите: