Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 18 od 3.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o igrama na sreću
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 18 od 3.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu
 • ZAKON o dopuni Zakona o parničnom postupku
 • ZAKON o izmenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
 • ZAKON o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica
 • ZAKON o igrama na sreću
 • ZAKON o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2020. godinu
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Podelite: