Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 18 od 1.3.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ZAKON o opštem upravnom postupku

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 18 od 1.3.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • ZAKON o opštem upravnom postupku
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije
Vlada
 • UREDBA o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave, za 2016. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije na osnovu kojih se određuje koja privredna društva su obveznici sistema energetskog menadžmenta, godišnjih ciljeva uštede energije i obrasca prijave o ostvarenoj potrošnji energije
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Palić i Donji Grad
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Društvenog vodoprivrednog preduzeća „Hidrosrem”, Sremska Mitrovica
 • REŠENJE Vlade, 05 broj 436-2201/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o statusnoj promeni pripajanja zavisnog Privrednog društva za snabdevanje električnom energijom krajnjih kupaca „EPS Snabdevanje” d.o.o. Beograd, Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije”, Beograd kao matičnom preduzeću
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program održavanja, organizovanja ifunkcionisanja, izgradnje i razvoja Informaciono-komunikacioneustanove „Akademska mreža Republike Srbije − AMRES” za 2016. godinu
Republička izborna komisija
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu vlaške nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o dozvolama kontrolora letenja, centrima za obuku i vazduhoplovno-medicinskim centrima
Druge organizacije
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, „Sombor-gas” d.o.o. Sombor
 • ODLUKA o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, „Sombor-gas” d.o.o. Sombor
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JKP „Drugi oktobar”, Vršac
OGLASI

Podelite: