Објављен „Службени гласник РС“ број 17 од 14.3.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 17 од 14.3.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о Централном регистру становништва
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о безбедности хране
 • ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља
 • ЗАКОН o изменама и допунама Закона о здрављу биља
 • ЗАКОН о угоститељству
 • ЗАКОН о туризму
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о именовању генералног секретара Народне скупштине
Министарствa
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 216-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 216-2/19
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-36/2017
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Народна банка Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0566/18-11
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о Листи забрањених допинг средстава за коње
 • ОДЛУКА о утврђивању висине такси у 2020. години
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора привредног друштва POTISKI VODOVODI — TISZA MENTI VIZMUVEK DOO, HORGOŠ

Поделите: